Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3121 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005

Mô tả vật lý: 520 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9506

I: Khái niệm về nhà máy điện và hệ thống điệnII: Lực động điện trong các khí cụ điện và dây dẫnIII: Phát nóng của khí cụ điện và dây điệnIV: Thanh dẫn xứ và cáp điện lựcV: Khí cụ điện cao ápVI: Máy biến áp điện lựcVII: Sơ đồ điện của nà máy điện và trạm biến ápVIII: Thiết bị phân phối điệnIX: Nguồn thao tác trong nhà máy điện và trạm biến ápX: Điều khiển, tín hiệu và kiểm tra cách điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21C
Sai Gon Campus
6I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.312
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH