The art of precast concrete : colour texture expression
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David Bennett, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  3764371501


Thông tin xuất bản: Basel ; Boston :Birkhäuser, 2005,

Mô tả vật lý: 160 p. : , ill. (some col.) ; , 31 cm

Ngôn ngữ:


Architecture -- Europe ; History ; 20th century; Precast concrete construction -- Europe

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH