Phát triển nguồn nhân lực cục hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2014,

Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:


Cuốn này đang trưng bày tại:
trưng bày Thư viện AB
Dãy kệ:Kệ -Thư viện AB


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH