Đánh giá suy thoái đất tại vườn quốc gia Phú Quốc do tác động của con người-đề xuất các giải pháp kiểm soát phù hợp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: cVũ Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Trường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 363.7396 Environmental problems

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 106tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 95098

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH