Các giải pháp phòng chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.34936

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 127tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  363.349
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn