Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.12

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH