Why Mars : NASA and the politics of space exploration

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W. Henry Lambright

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1421412799

ISBN-13: 978-1421412795

Ký hiệu phân loại: 629.43 Unmanned space flight

Thông tin xuất bản: Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2014

Mô tả vật lý: x, 320 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 95142

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH