Everything I know about marketing I learned from Google elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Aaron Goldman,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071746218

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Maidenhead :McGraw-Hill , 2011,

Mô tả vật lý: x, 341 s. : , ill

Ngôn ngữ:

ID: 95145
Google
  - Internet marketing
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH