Mentorship in academic medicine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David L Sackett, Sharon E Straus

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118446027

Ký hiệu phân loại: 610.71 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2014.

Mô tả vật lý: p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 95183

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH