Study skills for nurses

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Claire Boyd, Beverley Murray

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118657430

Ký hiệu phân loại: 610.73 Nursing and services of allied health personnel

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : Wiley Blackwell, 2014.

Mô tả vật lý: p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 95189

"A concise, pocket-sized companion on study skills, aimed at student nurses beginning their course, looking for a refresher on key skills, or returning to further study"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH