Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam đến năm 2020

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Quang Thành, Tạ Thị Kiều An

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 338.6048 Organization of production

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 95272

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH