Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2020
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2014,

Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:


Công nghệ thông tin -- Nhân lực ; Đào tạo ; Tp.Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Chưa có video
Cuốn này đang trưng bày tại:
- Ths Quản trị kinh doanh
Dãy kệ:13E-Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH