Macroeconomics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1429218878

Ký hiệu phân loại: 339 Macroeconomics and related topics

Thông tin xuất bản: New York, NY :Worth Publishers, 2009, 7th ed.

Mô tả vật lý: xxxvii, 598 p. : , col. ill. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Macroeconomics. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH