New headway English course. Elementary teacher's book

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Amanda Maris, John Soars, Liz Soars

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0194366650

Ký hiệu phân loại: 428.24 English as a second language - Applied Linguistics - Formal Approach

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2000

Mô tả vật lý: 160 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 95462

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH