Mastering the world of psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0205968082

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Boston :Pearson, 2014, 5th edition.

Mô tả vật lý: xx, 487, various pages : , color illustrations ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Psychology -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH