Computer, intelligent computing and education technology : selected peer reviewed papers from 2014 International Conference on Computer, Intelligent Computing and Education Technology, CICET 2014, Hong Kong, 27-28 March 2014
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781315775562

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Leiden, The Netherlands :CRC Press/Balkema, 2014,

Mô tả vật lý: 1 online resource : , text file, PDF

Ngôn ngữ:


Computational intelligence -- Congresses. ; Computers -- Congresses. ; Educational technology -- Congresses. ; lcsh ; Electronic books. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH