Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Pan Pacific đến năm 2020

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Minh Chiến, Vũ Công Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 95587

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH