Mô hình hóa hệ thống tận dụng nhiệt khói thải để phát điện của nhà máy xi măng Holcim-Kiên Giang

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trương Đình Diệu, Võ Viết Cường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 98tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 95591

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH