The IRQ book
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Chase Kate, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071346988

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 325 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Chapter 1. Configuration Primer: What You Need to Know and DoChapter 2. How PC Hardware Spans the Years: How It Jams Us
How It Helps UsChapter 3. The Work Before You Begin Work or Buy New HardwareChapter 4. IRQ, DMA, and I / O EssentialsChapter 5. Troubleshooting PracticumChapter 6. Particular Issues in 32 - Bit Operating SystemsChapter 7. Additional Issues in Adding Hardware Chapter 8. A Deeper Look at the Windows Registry: Important Tips to Work with, Modify, and RescueChapter 9. Operating Systems: How - Tos of Starting Over from a DisasterChapter 10. Performing and Achieving Successful UpgradesChapter 11. Hardwrae Dirty Dozen: Working Through 12 Common Conflicts and ProblemsChapter 12. PC Cooling and Power.

Máy tính-- Phần mềm máy tính, Cấu hình -- Quản lý

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.165


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH