Xây dựng mô hình hệ thống thông tin kế toán trong các trường cao đẳng công lập trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm, Lê Thị Kim Thoa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 657.0285 Accounting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 95612

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.028
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH