MCSE exam 70-294 planning, implementing, and maintaining a Windows server 2003 Active Directory infrastructure : study guide & DVD
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Cross,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1931836949

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] :SYNGRESS MEDIA, 2003,

Mô tả vật lý: 850 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 9578


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH