Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại công ty TNHH Tiến Phước đến năm 2020

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thoa, Phạm Thị Hà

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.562 Quality control

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 67tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 95788

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.562
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH