Mathematics for economics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0262082942

ISBN-10: 0262582074

Ký hiệu phân loại: 330.0151 Economics

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001

Mô tả vật lý: xiv, 1129 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 95814

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH