International economics : theory and policy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0201770377

Ký hiệu phân loại: 337 International economics

Thông tin xuất bản: Boston :Addison Wesley, 2003, 6th ed.

Mô tả vật lý: xxix, 754 p. : , col. ill., maps ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


International economic relations.
  - International finance.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH