The Wiley handbook of anxiety disorders
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9781118775356

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Malden, MA :John Wiley & Sons Inc., 2014,

Mô tả vật lý: 2 volumes ;

Ngôn ngữ:


"This state-of-the-art Handbook on the research and treatment of anxiety and related disorders is the most clinically-oriented Handbook currently available"--

Clinical psychology -- Handbooks, manuals, etc. ; PSYCHOLOGY / Clinical Psychology. -- bisacsh

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH