Rules of thumb in engineering practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald R Woods

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 352731220X

ISBN-13: 978-3527312207

Ký hiệu phân loại: 620.004 Design, testing, measurement, quality, maintenance, repair

Thông tin xuất bản: Weinheim : Chichester : Wiley-VCH ; John Wiley [distributor], 2007

Mô tả vật lý: xix, 458 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 95862

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH