Economics, the environment and our common wealth
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  178100000X

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Cheltenham ; Northampton, MA :Edward Elgar, 2013,

Mô tả vật lý: x, 181 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 95864
Environmental protection
  - Economic aspects.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH