Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.80287

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2005, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1. Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong đo lườngChương 2. Phương pháp đo các thông số hình học và các chỉ tiêu chất lượng của chi tiết cơ khíChương 3. Lý thuyết sai số - phương pháp xử lý kết quả đo thực nghiệmChương 4. Chọn phương án đo.

Đo lường ; Kỹ thuật; Thiết bị cơ khí;

DÃY KỆ
21F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
9E
*Ký hiệu xếp giá:  621.802
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn