Virtual monopoly :building an intellectual property strategy for creative advantage : from patents to trademarks, from copyrights to design rights
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1857882849

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: London ;Naperville, IL :Nicholas Brealey Pub., 2001.,

Mô tả vật lý: xvii, 198 p. ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:


Intellectual capital.-- Intellectual property.-- Intangible property.-- Monopolies.-- Patents.-- Trademarks.-- Copyright.-- New business enterprises-- Management.; New products-- Law and legislation.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH