Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kiểm tra, thanh tra sai lệch thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Tân Bình

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Ngọc Huy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 336.2417 Taxes

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 96061

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.450
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH