Handbook of pulp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Herbert Sixta

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527309993

ISBN-13: 978-3527309993

Ký hiệu phân loại: 676.1 Pulp

Thông tin xuất bản: Weinheim : [Chichester : Wiley-VCH ; John Wiley, distributor], 2006

Mô tả vật lý: 2 v. (xxxii, 1352 p.) : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 96077

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH