Handbook of thermal analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T Hatakeyama, Zhenhai Liu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471983632

Ký hiệu phân loại: 543 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley, 1998

Mô tả vật lý: xv, 452 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 96081

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH