Teach yourself visually Windows 8 tablets
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1118374851

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2012,

Mô tả vật lý: 321 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


This must-have resource features visually rich, step-by-step instructions that show you how to get the most enjoyment from your Windows 8 tablet--

Tablet computers.-- Windows (Computer programs)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH