Green chemistry and catalysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Isabel Arends, Ulf Hanefeld, Roger A Sheldon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 352730715X

ISBN-13: 978-3527307159

Ký hiệu phân loại: 660.2995 General topics in chemical engineering

Thông tin xuất bản: Weinheim : Chichester : Wiley-VCH ; John Wiley [distributor], 2007

Mô tả vật lý: xiv, 433 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96102

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH