What makes a terrorist [electronic resource] : economics and the roots of terrorism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan B Krueger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0691138753

ISBN-13: 978-0691138756

Ký hiệu phân loại: 363.325 Other social problems and services

Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press, 2008.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 194 p.) : , ill., maps.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 96110

Includes bibliographical references (p. 177-186) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH