Marx's capital
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  074532049X

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: London ; Sterling, Va. :Pluto Press, 2004., 4th ed.

Mô tả vật lý: xvi, 200 p. : , ill. ; , 19 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 96111
1. Marx
     Karl
    
  - 1818-1883. ; Kapital.; Marxian economics.-1. Marx
     Karl
    
  - 1818-1883.
2. Kapital.
3. Marxian economics.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH