Calculus for business, economics, and the social and life sciences Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0073532312

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 2010, Brief 10th ed.

Mô tả vật lý: xv, 784 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH