Accounting and financial management : developments in the international hospitality industry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter J Harris, Marco Mongiello

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 075066729X

ISBN-13: 978-0750667296

Ký hiệu phân loại: 657.837 Hotels and restaurants

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; London : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006

Mô tả vật lý: xix, 474 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96167

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH