Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471470643

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Wiley Pub., 2004, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxv, 643 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 96234
1. Business
  - Data processing.; Data mining.
  - Marketing
  - Data processing.1. Business
  - Data processing.
2. Data mining.
  - Marketing
  - Data processing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH