Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael J. A Berry, Gordon Linoff

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471470643

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., 2004

Mô tả vật lý: xxv, 643 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96234

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH