Quality Management and Six Sigma

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Abdurrahman Coskun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9533071305

Ký hiệu phân loại: 658.562 Quality control

Thông tin xuất bản: Croatia : Sciyo, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96271

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH