Quality assurance and certification in ecotourism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rosemary Black, Alice Crabtree

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1845932374

ISBN-13: 978-1845932374

Ký hiệu phân loại: 910.68 Geography and travel

Thông tin xuất bản: Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI, 2007

Mô tả vật lý: xxxix, 516 p. : , ill., maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 96277

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH