Children, welfare and the state

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barry Goldson, Michael Lavalette, Jim McKechnie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0761972323

ISBN: 0761972331 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 362.7 Problems of and services to young people

Thông tin xuất bản: London ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2002

Mô tả vật lý: vi, 211 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 96280

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH