Handbook of public finance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jürgen G Backhaus, Richard Wagner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402078633

Ký hiệu phân loại: 336 Public finance

Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers, 2004

Mô tả vật lý: vi, 554 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 96330

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH