Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2013-2018

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Ngọc Đại, Nguyễn Thanh Bình

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 338.6048 Organization of production

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 96379

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 338.604
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH