Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hoàng Chương, Nguyễn Quỳnh Mai

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 338.6048 Organization of production

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 111tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 96383

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 338.604
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH