Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài : phục vụ học tập, nghiên cứu luật dân sự, tố tụng dân sự, hình sự, tố tụng hình sự, luật quốc tế, tư pháp quốc tế, thương mại quốc tế

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Đức Phương, Ngô Hữu Phước

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 340.9 Conflict of laws

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức, 2014

Mô tả vật lý: 423tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 96420

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9C
Sai Gon Campus
4A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 340.900
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH