Tâm lý học xã hội những vấn đề lý luận
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 302 Social interaction

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học xã hội, 1996,

Mô tả vật lý: 21tr. ; , 407cm

Ngôn ngữ:


Tâm lý học xã hội-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH