Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp tỉnh Bình Dương

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Trần Hữu Tiến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.44068 Waste technology, public toilets, street cleaning

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 75tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 96471

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.440


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH