Millennial hospitality IV : after hours

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles James Hall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1434342662

ISBN-10: 1434342670

ISBN-13: 978-1434342669

ISBN-13: 978-1434342676

Ký hiệu phân loại: 999 Extraterrestrial worlds

Thông tin xuất bản: Bloomington, IN : AuthorHouse, 2007.

Mô tả vật lý: xi, 359 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 96872

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH