Marketing communications : integrating offline and online with social media
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: -,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0749461934

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA :Kogan Page, 2011, 5th ed.

Mô tả vật lý: xviii, 483 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 96891
Communication in marketing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH